EFIT-dagar 2007

Lördag 13 januari
Lördag 17 februari
Onsdag 28 mars
Lördag 7 april
Lördag 5 maj (egen dag!)
Lördag 9 juni
Tisdag 10 juli (egen dag!)
Tisdag 7 augusti
Lördag 29 september
Söndag 28 oktober
Fredagen 23 november
December